Επιστροφή στο Skroutz

Συμπληρωματικοί Όροι Χρήσης

H υπηρεσία ηλεκτρονικών παραγγελιών τίθεται σε λειτουργία από την εταιρεία «ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε.».

 1. Γενικοί Όροι

  Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες παρέχονται στους Χρήστες οι Υπηρεσίες της Εταιρείας. H χρήση των Υπηρεσιών της Εταιρείας προϋποθέτει πλήρη αποδοχή των παρόντων όρων. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων αυτών, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού Χρηστών από τις Υπηρεσίες.

 2. Ορισμοί

  Οι παρακάτω ορισμοί εφαρμόζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης:

  • «Εταιρεία» είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε.» που εδρεύει στον Δήµο Νέας Ιωνίας, επί της οδού Αλέκου Παναγούλη αρ. 91, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 143321901000 και Α.Φ.Μ. 800863970, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.
  • «Ιστοσελίδα» ή «skroutz» είναι η ιστοσελίδα «www.skroutz.gr»1 που διατηρεί η Εταιρεία καθώς και η αντίστοιχη εφαρμογή (application) για φορητές συσκευές που αμφότερες συμπεριλαμβάνουν το «Περιεχόμενο».
  • «Υπηρεσίες»είναι οι ενδιάμεσες υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία προς τους Χρήστες, οι οποίες επιτρέπουν στους Χρήστες να αλληλεπιδρούν στην Ιστοσελίδα και να καταρτίζουν εξ αποστάσεως συμβάσεις με εμπόρους ή/και άλλους χρήστες, πραγματοποιώντας ηλεκτρονικές παραγγελίες μέσω της Ιστοσελίδας.
  • «Περιεχόμενο» είναι όλα τα κείμενα, τα γραφικά, ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός που χρησιμοποιούνται στην παραπάνω Ιστοσελίδα.
  • «Συνεργάτης» είναι το κατάστημα τρίτου (φυσικού ή νομικού προσώπου) που συνεργάζεται με την Εταιρεία, το οποίο φιλοξενείται στην Ιστοσελίδα και καλείται να τιμολογήσει τα Προϊόντα στον τελικό Χρήστη (εξαιρούνται οι περαιτέρω υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής).
  • «Χρήστης» είναι κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες της Εταιρείας
  • «Λογαριασμός» είναι το προφίλ του Χρήστη στην Ιστοσελίδα, εφόσον ο Χρήστης εγγράφεται και καταχωρίζει τα στοιχεία του σε αυτή.
  • «Προϊόντα» είναι τα αντικείμενα που διατίθενται προς πώληση από τους Συνεργάτες μέσω της Ιστοσελίδας.
  • «Καλάθι Αγορών» είναι η ηλεκτρονική παραγγελία που περιλαμβάνει τα επιλεγμένα Προϊόντα από τον Χρήστη.
  • «Ίδρυμα Πληρωμών» είναι το νοµίµως αδειοδοτηµένο δυνάμει της με αριθ. απόφασης 280/3/23-72018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018 και εποπτευόµενο από την Τράπεζα της Ελλάδος ίδρυµα πληρωµών µε την επωνυµία «EVERYPAY YΠΗΡΕƩΙΕƩ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Καρνεάδου αριθ. 25-29, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 126422001000 και Α.Φ.Μ. 800509341, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, και με το οποίο συνεργάζεται η Εταιρεία για την αποδοχή και λήψη υπηρεσιών πληρωµών των στοιχείων γ΄ και ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 στην Ιστοσελίδα.
  • «Μεταφορική Εταιρεία» Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με το οποίο συνεργάζεται η Εταιρεία στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών αποστολής, μεταφοράς, διανομής και παράδοσης των Προϊόντων προς τους Χρήστες.
 3. Χρήση και Κανόνες Χρήσης του «skroutz»

  1. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και κατ’ επέκταση η συμμετοχή στις Υπηρεσίες για την αγορά Προϊόντων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος (18ο) της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
  2. Οι Χρήστες θα πρέπει απαραίτητα να είναι νόμιμοι κάτοχοι της πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης ή άλλης κάρτας με την οποία πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους και με την οποία λαμβάνουν μέρος στις οποιεσδήποτε Υπηρεσίες. Οι Χρήστες θα πρέπει επίσης να είναι νόμιμοι δικαιούχοι του τραπεζικού λογαριασμού που χρησιμοποιούν στις περιπτώσεις πληρωμής μέσω τραπεζικής κατάθεσης όπως αναλυτικά παρακάτω.
  3. H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες όρους, την Πολιτική Απορρήτου Skroutz, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας. Η Ιστοσελίδα διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των επισκεπτών, χρηστών και μελών της και δεν μεταβιβάζει κανένα στοιχείο που καταχωρήθηκε από τον Χρήστη, πλην όσων είναι απολύτως απαραίτητα για την ολοκλήρωση της παραγγελίας του Χρήστη. Εάν ο Χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οφείλει να σταματήσει την περιήγηση και να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας. Ο Χρήστης, επισκέπτης ή εγγεγραμμένο μέλος της Ιστοσελίδας μπορεί να επικοινωνεί με το αρμόδιο τμήμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] προκειμένου να ζητήσει πληροφορίες για την τυχόν τήρηση προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση στοιχείων του, τυχόν αλλαγές που επιθυμεί ή την ολοκληρωτική διαγραφή του, πλην των στοιχείων που πρέπει να τηρούνται από τη νομοθεσία. Σε περίπτωση που η Εταιρεία διαπιστώσει την υποβολή ηλεκτρονικής παραγγελίας από ανήλικο Χρήστη, τα τυχόν καταγεγραμμένα στοιχεία, πλην όσων υποχρεούμαστε να διατηρούμε από την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία, θα διαγράφονται και η σχετική παραγγελία θα ακυρώνεται. Η Ιστοσελίδα είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν καταχωρήσει οι Χρήστες για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της.
 4. Εγγραφή και Δημιουργία Λογαριασμού

  1. Η δημιουργία Λογαριασμού είναι απαραίτητη προκειμένου ο Χρήστης να χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αγοράς Προϊόντων. Με αυτόν τον τρόπο ο Χρήστης έχει επιπλέον τη δυνατότητα να αποθηκεύει προσωπικά στοιχεία και διευθύνσεις αποστολής, καθώς και να χρησιμοποιεί το Καλάθι Αγορών.
  2. Η Ιστοσελίδα παρέχει στους Χρήστες της Υπηρεσίες, κατόπιν αποδοχής των παρόντων όρων χρήσης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Οι Χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον Λογαριασμό τους (user account). Οι Χρήστες συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την Ιστοσελίδα για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, οι Χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του Λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον Λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την παράλειψη ή αδυναμία των Χρηστών να τηρήσουν τα προαναφερόμενα.
 5. Είδη προς Πώληση – Τιμές

  1. Τα Προϊόντα που διατίθενται προς πώληση μέσω της Ιστοσελίδας δεν είναι Προϊόντα της Εταιρείας, αλλά Προϊόντα των συμβεβλημένων με την Εταιρεία Συνεργατών, οι οποίοι και επιθυμούν να προβάλλουν και να διαθέτουν τα Προϊόντα τους μέσω της Ιστοσελίδας, και ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία για αυτά. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εξαιρέσει από τυχόν προωθητικές ενέργειες τις παραγγελίες για τις οποίες ζητείται η έκδοση τιμολογίου. Η Εταιρεία εξασφαλίζει ότι η διάθεση των Προϊόντων στο ευρύ καταναλωτικό κοινό δεν αντίκειται στα χρηστά ήθη και δεν προσβάλλει τη δημόσια αιδώ.
  2. Οι τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα από κάθε Προϊόν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.
 6. Παραγγελία

  1. Η υποβολή παραγγελίας Προϊόντος συνιστά δεσμευτική πρόταση αγοράς του εν λόγω Προϊόντος στη συνολική τιμή που ορίζεται από το Συνεργάτη και αναγράφεται κατά την υποβολή της παραγγελίας, όπως αυτή περιλαμβάνει Φ.Π.Α., έξοδα συσκευασίας και αποστολής, άλλες ισχύουσες χρεώσεις και τυχόν εκπτώσεις τις οποίες δικαιούται ο Χρήστης. Η σύμβαση πώλησης θεωρείται ότι έχει συναφθεί αφού η Εταιρεία διενεργήσει έλεγχο τιμής και διαθεσιμότητας των Προϊόντων και ο Συνεργάτης αποδεχθεί την παραγγελία. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που ο Συνεργάτης για οποιονδήποτε λόγο δεν αποδέχεται την παραγγελία του Χρήστη. Η διαθεσιμότητα κάθε Προϊόντος στην Ιστοσελίδα ανανεώνεται συχνά σύμφωνα με το απόθεμα που δηλώνει στην Ιστοσελίδα ο κάθε Συνεργάτης. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ανακρίβειες ή μη έγκαιρη επικαιροποίηση της ένδειξης «Διαθέσιμο» που οφείλεται σε λανθασμένη ή καθυστερημένη ενημέρωση που λαμβάνει από τον εκάστοτε Συνεργάτη.
  2. Για να προβεί ένας Χρήστης σε ηλεκτρονική παραγγελία Προϊόντος μέσω της Ιστοσελίδας, θα πρέπει να εισάγει τα στοιχεία πρόσβασης στη σελίδα εισόδου στο Λογαριασμό του ή να δημιουργήσει νέο Λογαριασμό αν είναι νέος Χρήστης. Κατόπιν, θα πρέπει να επιλέξει τα Προϊόντα που επιθυμεί και να τα προσθέσει στο Καλάθι Αγορών του. Στην οθόνη, θα εμφανιστεί το συνολικό κόστος της παραγγελίας με βάση τις επιλεγμένες συνθήκες για να ολοκληρώσει την αγορά.
  3. Πριν ολοκληρώσει την παραγγελία οποιουδήποτε Προϊόντος, ο Χρήστης οφείλει να σιγουρευτεί ότι τα Προϊόντα τα οποία έχει θέσει στο Καλάθι Αγορών είναι αυτά που επιθυμεί να αγοράσει, ελέγχοντας τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των Προϊόντων καθώς και στην ποσότητα που επιθυμεί να τα προμηθευτεί.
  4. Η παραγγελία καταχωρίζεται επιτυχώς με την αποδοχή της από την Ιστοσελίδα μέσω της αποστολής έγγραφης σχετικής επιβεβαίωσης (confirmation email) προς τον Χρήστη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που ο Χρήστης έχει υποδείξει κατά την εγγραφή του.
 7. Τρόπος Πληρωμής

  1. Η εξόφληση της εκάστοτε παραγγελίας πραγματοποιείται με έναν από τους παρακάτω διαθέσιμους τρόπους πληρωμής, οι οποίοι εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ήτοι (i) με τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας οποιουδήποτε ελληνικού ή αλλοδαπού τραπεζικού ιδρύματος, (ii) με τη χρήση των υπηρεσιών πληρωμών που παρέχονται μέσω Google Pay και Apple Pay, (iii) με αντικαταβολή/cash on delivery, δηλαδή με μετρητά κατά την παράδοση της παραγγελίας απευθείας στη συνεργαζόμενη Μεταφορική Εταιρεία (για παραγγελίες αξίας έως του ποσού των Ευρώ 500,00 ανά παραγγελία από Συνεργάτη), (iv) με τη χρήση "Δωροκάρτας Skroutz", σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης Δωροκάρτας Skroutz, (v) μέσω του Προγράμματος “Δόσεις για όλους”, δηλαδή με τη λήψη χρηματοδότησης μέσω συνεργαζόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως περιγράφεται αναλυτικά κατωτέρω στον όρο 7.3., εφόσον η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη κατά την υποβολή της παραγγελίας, (vi) με την καταβολή έως τριών (3) άτοκων δόσεων μέσω πιστωτικής κάρτας, εφόσον η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη κατά την υποβολή της παραγγελίας, (vii) με την καταβολή από τέσσερις (4) έως δώδεκα (12) δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας, εφόσον η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη κατά την υποβολή της παραγγελίας, (viii) μέσω τραπεζικής κατάθεσης με την χρήση της υπηρεσίας IRIS, εφόσον η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη κατά την υποβολή της παραγγελίας και (ix) με τη χρήση του ψηφιακού/ηλεκτρονικού πορτοφολιού “Skroutz Wallet” το οποίο παρέχεται μέσω του Ιδρύματος Πληρωμών, και είναι διαθέσιμο ως τρόπος πληρωμής μόνο εφόσον το έχει ενεργοποιήσει ο Χρήστης. Αναλυτικά οι τρόποι πληρωμής μέσω Skroutz περιγράφονται εδώ. Η Εταιρεία διαρκώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την Ιστοσελίδα και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες και ως εκ τούτου δύναται να μεταβάλει κατά την κρίση της τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής, προσθέτοντας νέους ή αφαιρώντας ορισμένους εξ αυτών.

   Όλες οι πληρωμές που λαμβάνονται μέσω της Ιστοσελίδας θα εκκαθαρίζονται με απόλυτη ασφάλεια από το Ίδρυμα Πληρωμών, με το οποίο η Εταιρεία έχει συνάψει και διατηρεί σε ισχύ Σύμβαση - Πλαίσιο για την αποδοχή και λήψη υπηρεσιών πληρωμών των στοιχείων γ΄ και ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 στην Ιστοσελίδα.

  2. Στην περίπτωση εξόφλησης της παραγγελίας με τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, η Εταιρεία διασφαλίζει την ασφάλεια των συναλλαγών του Χρήστη και εξασφαλίζει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και τα τεχνικά μέσα για το σκοπό αυτό. Η Ιστοσελίδα δεν παρακρατά, ούτε αποθηκεύει τα στοιχεία των πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών κάθε Χρήστη. Τα στοιχεία αποθηκεύονται μόνο μετά από αίτημα του Χρήστη σε ασφαλές σύστημα του Ιδρύματος Πληρωμών. Κατά την αποθήκευση εκδίδεται μοναδικός αριθμός πιστοποίησης χρήστη (token) με τον οποίο σε επόμενη παραγγελία του χρήστη αποκλειστικά από την Ιστοσελίδα, μπορεί να γίνει αυτοματοποιημένα η χρέωση της κάρτας, χωρίς την επαναλαμβανόμενη καταχώρηση των στοιχείων αυτής (αριθμός, cvv κλπ).
  3. Το Πρόγραμμα “Δόσεις για όλους” είναι χρηματοδότηση που χορηγείται σε συνεργασία είτε με την Εθνική Τράπεζα είτε με την TBI Bank - Branch Greece είτε με την Alpha Bank Α.Ε. είτε με την Klarna Bank AB.
   1. Για συνολικό κόστος αγορών μέσω Skroutz από 20€ έως και 1.000€, η χρηματοδότηση παρέχεται μέσω της TBI Bank - Branch Greece. Η τελευταία εγκρίνει τη χρηματοδότηση μετά από αξιολόγηση της αίτησης, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πιστωτική πολιτική και εφόσον πληρούνται τα πιστωτικά κριτήρια. Η χορήγηση παρέχεται άτοκα ενώ υφίσταται extra κόστος υπηρεσίας από την TBI Bank - Branch Greece που ανέρχεται σε 4€. Η εξόφληση της χρηματοδότησης γίνεται σε 100 δόσεις με την πρώτη (1η) δόση να πληρώνεται με την ολοκλήρωση της παραγγελίας ενώ η δεύτερη (2η) δόση χρεώνεται κατά την 30η ημέρα από την ημερομηνία της παραγγελίας, η τρίτη (3η) δόση χρεώνεται κατά την 60η ημέρα από την ημερομηνία της παραγγελίας και η τέταρτη (4η) και τελευταία δόση χρεώνεται κατά την 90η ημέρα από την ημερομηνία της παραγγελίας.
   2. Για συνολικό κόστος αγορών μέσω Skroutz από 35€ έως και 1.000€, η χρηματοδότηση παρέχεται μέσω της Klarna Bank AB. Η τελευταία εγκρίνει τη χρηματοδότηση μετά από αξιολόγηση της αίτησης, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πιστωτική πολιτική και εφόσον πληρούνται τα πιστωτικά κριτήρια. Η χορήγηση παρέχεται άτοκα, χωρίς να υφίσταται πρόσθετο κόστος χρέωσης της υπηρεσίας από την Klarna Bank AB, ενώ απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού. Η εξόφληση της χρηματοδότησης γίνεται σε 3 δόσεις με την πρώτη (1η) δόση να πληρώνεται με την ολοκλήρωση της παραγγελίας ενώ η δεύτερη (2η) δόση χρεώνεται αυτόματα κατά την 30η ημέρα από την ημερομηνία της παραγγελίας και η τρίτη (3η) δόση κατά την 60η ημέρα από την ημερομηνία της παραγγελίας. Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και προϋποθέσεις αγορών της Klarna μπορείτε να βρείτε εδώ.
   3. Για συνολικό κόστος αγορών μέσω Skroutz άνω των 300,01€ και έως και 3.000€, η χρηματοδότηση παρέχεται μέσω της Εθνικής Τράπεζας. Η τελευταία εγκρίνει τη χρηματοδότηση μετά από αξιολόγηση της αίτησης, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πιστωτική πολιτική και εφόσον πληρούνται τα πιστωτικά κριτήρια. Το επιτόκιο χορηγήσεων είναι σταθερό, 12,6% (συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς του Ν. 128/75, σήμερα 0,60%) και παραμένει αμετάβλητο για όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης. Η εξόφληση της χρηματοδότησης γίνεται σε 6 έως 24 μήνες ή δόσεις. Tο Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (Σ.Ε.Π.Π.Ε.) ανέρχεται σε ποσοστό 18,734%. Το προαναφερόμενο ποσοστό του Σ.Ε.Π.Π.Ε. ισχύει για χρηματοδότηση 1.000€ και καταβολή 12 μηνιαίων δόσεων. Με την πρώτη δόση της χρηματοδότησης, εισπράττεται εφάπαξ ποσό διαχειριστικών και λειτουργικών εξόδων της τράπεζας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 24€ για χρηματοδότηση έως και 1.000€ και στο ποσό των 36€ για χρηματοδότηση άνω των 1.000€.
   4. Για συνολικό κόστος αγορών μέσω Skroutz άνω των 300,01€ και έως και 10.000€, η χρηματοδότηση παρέχεται μέσω της TBI Bank - Branch Greece. Η τελευταία εγκρίνει τη χρηματοδότηση μετά από αξιολόγηση της αίτησης, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πιστωτική πολιτική και εφόσον πληρούνται τα πιστωτικά κριτήρια. Το επιτόκιο χορηγήσεων είναι σταθερό, και μπορεί να πάρει τις τιμές 11,6%, 14,6%, 16,6% ή 19,6% (συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς του Ν. 128/75, σήμερα 0,60%) και παραμένει αμετάβλητο για όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης. Η εξόφληση της χρηματοδότησης γίνεται σε 5 έως 60 μήνες ή δόσεις. Tο Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (Σ.Ε.Π.Π.Ε.) για συγκεκριμένο δάνειο, καθορίζεται ανάλογα με το είδος, τη συγκεκριμένη προθεσμία και το ποσό του δανείου. Το ακριβές ύψος του Σ.Ε.Π.Π.Ε για το δικό σας δάνειο θα αναφέρεται στη δανειακή σύμβαση με την tbi bank. Στο συνολικό κόστους του δανείο προστίθεται και το διαχειριστικό κόστος της τράπεζας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 40€, που διαιρείται και αφομοιώνεται στις μηνιαίες δόσεις του δανείου.
   5. Για συνολικό κόστος αγορών μέσω Skroutz από 300,01€ και έως και 3.000€ , η χρηματοδότηση παρέχεται μέσω της Alpha Bank Α.Ε. Η τελευταία εγκρίνει τη χρηματοδότηση μετά από αξιολόγηση της σχετικής αίτησης, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πιστωτική πολιτική και εφόσον πληρούνται τα πιστωτικά κριτήρια.

    • Για Χρήστες που τηρούν λογαριασμό μισθοδοσίας στην Alpha Bank Α.Ε. το επιτόκιο χορηγήσεων είναι σταθερό, 10,6% (συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς του Ν. 128/75, σήμερα 0,60%) και παραμένει αμετάβλητο για όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης. Η εξόφληση της χρηματοδότησης γίνεται σε 6 έως 36 μήνες ή δόσεις. Το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (Σ.Ε.Π.Π.Ε.) ανέρχεται σε ποσοστό 14,72%. Το προαναφερόμενο ποσοστό Σ.Ε.Π.Π.Ε. ισχύει για χρηματοδότηση 1.500 ευρώ, με ονομαστικό σταθερό επιτόκιο 10,60% διάρκειας 18 μηνών και έξοδα επεξεργασίας αιτήματος 40€ (περιλαμβανομένης εισφοράς Ν. 128/1975, 0,60%), και έχει υπολογισθεί με τις παραδοχές α) ότι η σύμβαση χρηματοδότησης θα παραμείνει σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκειά της και β) ότι τηρούνται κανονικά οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων. Στο συνολικό κόστος της χρηματοδότησης περιλαμβάνονται και τα έξοδα επεξεργασίας αιτήματος χρηματοδότησης, ποσού 40€, τα οποία επιμερίζονται με βάση τον αριθμό των δόσεων και καταβάλλονται τμηματικά με την πληρωμή κάθε δόσης, χωρίς να τοκίζονται. Για την χρησιμοποίηση αυτού του τρόπου πληρωμής οι Χρήστες θα πρέπει να αποτελούν ενεργό και πιστοποιημένο χρήστη των εφαρμογών ψηφιακής τραπεζικής myAlpha Web / my Alpha Mobile.
    • Για Χρήστες που δεν τηρούν λογαριασμό μισθοδοσίας στην Alpha Bank Α.Ε. το επιτόκιο χορηγήσεων είναι σταθερό, 12,6% (συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς του Ν. 128/75, σήμερα 0,60%) και παραμένει αμετάβλητο για όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης. Η εξόφληση της χρηματοδότησης γίνεται σε 6 έως 36 μήνες ή δόσεις. Το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (Σ.Ε.Π.Π.Ε.) ανέρχεται σε ποσοστό 16,99%. Το προαναφερόμενο ποσοστό Σ.Ε.Π.Π.Ε. ισχύει για χρηματοδότηση 1.500 ευρώ, με ονομαστικό σταθερό επιτόκιο 12,60% διάρκειας 18 μηνών και έξοδα επεξεργασίας αιτήματος 40€ (περιλαμβανομένης εισφοράς Ν. 128/1975, 0,60%), και έχει υπολογισθεί με τις παραδοχές α) ότι η σύμβαση χρηματοδότησης θα παραμείνει σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκειά της και β) ότι τηρούνται κανονικά οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων. Στο συνολικό κόστος της χρηματοδότησης περιλαμβάνονται και τα έξοδα επεξεργασίας αιτήματος χρηματοδότησης, ποσού 40€, τα οποία επιμερίζονται με βάση τον αριθμό των δόσεων και καταβάλλονται τμηματικά με την πληρωμή κάθε δόσης, χωρίς να τοκίζονται. Για την χρησιμοποίηση αυτού του τρόπου πληρωμής οι Χρήστες θα πρέπει να αποτελούν ενεργό και πιστοποιημένο χρήστη των εφαρμογών ψηφιακής τραπεζικής myAlpha Web / my Alpha Mobile.
   6. Διευκρινίζεται ρητά ότι οι παραπάνω τρόποι πληρωμής που περιγράφονται στις παραγράφους 7.3.1 έως 7.3.5. αποτελούν μορφή καταναλωτικής χρηματοδότησης και παρέχονται αποκλειστικά μέσω των ως άνω πιστωτικών ιδρυμάτων, χωρίς οποιαδήποτε σύνδεση και ενέργεια τόσο της Εταιρείας όσο και των συνεργαζόμενων με αυτή καταστημάτων, καθώς κανένας εκ των προαναφερθέντων δεν διαθέτει αντίστοιχους ευέλικτους τρόπους πληρωμής παρά μόνο συνεργάζεται με τα ανωτέρω πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία και παρέχουν τον εν λόγω ευέλικτο τρόπο πληρωμής. Έκαστος Χρήστης που πραγματοποιεί παραγγελία μέσω της Ιστοσελίδας, προκειμένου να χρησιμοποιήσει τον ως άνω περιγραφόμενο ευέλικτο τρόπο πληρωμής, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.
 8. Τρόπος – Χρόνος – Κόστος Αποστολής

  1. Μετά την υποβολή και την επεξεργασία της παραγγελίας, το Προϊόν αποστέλλεται στον Χρήστη μέσω Μεταφορικής Εταιρείας με την οποία συνεργάζεται η Εταιρεία με σκοπό τη βέλτιστη διεκπεραίωση της διαδικασίας αποστολής. Το επιλεγμένο Προϊόν θα βρίσκεται στον τόπο που έχει υποδείξει ο Χρήστης κατά την υποβολή της παραγγελίας και εντός του χρονικού διαστήματος που του γνωστοποιείται. Το σχετικό φορολογικό παραστατικό πώλησης για κάθε παραγγελία, είτε θα συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία είτε θα αποστέλλεται με ηλεκτρονικό τρόπο στον Χρήστη.
  2. Το κάθε Προϊόν που προβάλλεται προς πώληση μέσω της Ιστοσελίδας φέρει σήμανση της διαθεσιμότητάς του είτε ως «Άμεσα διαθέσιμο» είτε ως «Διαθέσιμο σε 1-3 ημέρες» είτε ως «Διαθέσιμο σε 4-10 ημέρες» είτε ως «Διαθέσιμο σε 10-30 ημέρες». Η σήμανση είναι ενδεικτική και ανανεώνεται με βάση τη διαθεσιμότητα του κάθε Προϊόντος στον Συνεργάτη που πωλεί το συγκεκριμένο Προϊόν. Σε κάθε περίπτωση, συμφωνείται ότι ο χρόνος αποστολής του Προϊόντος εξαρτάται τόσο από τη διαθεσιμότητα του παραγγελθέντος Προϊόντος στις αποθήκες του συνεργαζόμενου καταστήματος όσο από την τυχόν ύπαρξη λόγων ανωτέρας βίας (ενδεικτικά αναφέρονται η ύπαρξη κακών καιρικών συνθηκών, απεργιών, προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνεργαζόμενες με την Εταιρεία ταχυμεταφορικής εταιρείες κλπ) για τους οποίους η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.
  3. Το κόστος αποστολής της παραγγελίας καθορίζεται από τη διεύθυνση αποστολής, τον όγκο, το βάρος, την τιμή του κάθε Προϊόντος και την κατηγορία στην οποία ανήκει, όπως αναλυτικά εδώ, ενώ υπολογίζεται αυτόματα κατά την προσθήκη των Προϊόντων στο Καλάθι Αγορών και τη συμπλήρωση της διεύθυνσης αποστολής.
 9. Ακύρωση Παραγγελίας – Επιστροφή Προϊόντος

  1. Η Ιστοσελίδα και ο Χρήστης διατηρούν το δικαίωμα ακύρωσης του συνόλου ή μέρους μίας παραγγελίας που έχει ήδη καταχωρηθεί και δεν έχει ακόμη παραδοθεί. Ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία του μέσω του Λογαριασμού του στην Ιστοσελίδα ή μέσω γραπτής επικοινωνίας με την Ιστοσελίδα. Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του συνόλου ή μέρους μίας παραγγελίας εφόσον υπάρξουν προβλήματα ή δυσλειτουργίες που κάνουν αδύνατη την παράδοση των Προϊόντων αυτής, όπως για παράδειγμα λόγω μη έγκαιρης αποδοχής της παραγγελίας από το Συνεργάτη ή λόγω αδυναμίας του Συνεργάτη να την εκτελέσει στο χρόνο που είχε δηλώσει. Σε περίπτωση αδυναμίας του Συνεργάτη να εκτελέσει την παραγγελία, η Εταιρεία δύναται κατά τη δική της ευχέρεια να προωθήσει την παραγγελία σε εναλλακτικό Συνεργάτη, προς την αμεσότερη και καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του Χρήστη, εφόσον βρεθεί Συνεργάτης που να πωλεί το Προϊόν στο ίδιο εύρος τιμής με την αξία του παραγγελθέντος. Η Ιστοσελίδα εφόσον δεν μπορεί να ολοκληρώσει στο σύνολο της μια παραγγελία, ενημερώνει με γραπτή επικοινωνία τον Χρήστη για την αδυναμία που έχει προκύψει και παράλληλα επιστρέφει σε αυτόν το τίμημα για την παραγγελία αυτή, εφόσον αυτό έχει καταβληθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πολιτική Επιστροφών..
  2. Σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η παραγγελία, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης, αναιτιολόγητα, εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής του Προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι το Προϊόν θα είναι αχρησιμοποίητο, στην αρχική του κατάσταση, χωρίς σημάδια φθοράς και δεν θα εμπίπτει στις εξαιρέσεις του δικαιώματος υπαναχώρησης που προβλέπονται στο ν. 2251/1994 όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, ενδεικτικά απαγορεύεται η επιστροφή βρεφικού γάλακτος, εσωρούχων κλπ, όπως αναλυτικά οι περιπτώσεις στην Πολιτική Επιστροφών..
  3. Στην περίπτωση επιστροφής οποιουδήποτε Προϊόντος, ισχύουν οι διατάξεις της Πολιτικής Επιστροφών., όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, για το κόστος των μεταφορικών εξόδων και της διαδικασίας επιστροφής του Προϊόντος. Δεν καλύπτεται από την Εταιρεία το κόστος αντικαταβολής. Η διαδικασία επιστροφής χρημάτων γίνεται με τη χρήση των ίδιων μέσων πληρωμής που ο Χρήστης χρησιμοποίησε για την παραγγελία. Ειδικά, για παραγγελίες για την εξόφληση των οποίων έχει επιλεγεί η αντικαταβολή ως τρόπος πληρωμής, η επιστροφή του τιμήματος που κατέβαλε ο Χρήστης για την εξόφληση της παραγγελίας διενεργείται με κατάθεση του αντίστοιχου ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται επ' ονόματι του Χρήστη. Στην περίπτωση που η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιηθεί κατ' επιλογή του Χρήστη με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που ανήκει σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα πέραν των τεσσάρων συστημικών (Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank), τα έξοδα της πληρώτριας τράπεζας βαρύνουν αποκλειστικά την Εταιρεία ενώ ο Χρήστης επιβαρύνεται με τα τραπεζικά έξοδα της παραλήπτριας τράπεζας. Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων για παραγγελίες για την εξόφληση των οποίων έχει επιλεγεί η καταβολή άτοκων δόσεων, η πίστωση του ποσού στην κάρτα του Χρήστη ενδέχεται να πραγματοποιείται σε δόσεις ανάλογες των δόσεων της αγοράς, σύμφωνα και με τις εσωτερικές διαδικασίες της εκδότριας τράπεζας. Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων για εξόφληση παραγγελιών για τις οποίες έχει επιλεγεί το Πρόγραμμα "Δόσεις για όλους" και η χρηματοδότηση παρέχεται μέσω της Εθνικής Τράπεζας δεν επιστρέφονται τα εφάπαξ έξοδα της τράπεζας. Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων για εξόφληση παραγγελιών για τις οποίες έχει επιλεγεί το Πρόγραμμα "Δόσεις για όλους" και η χρηματοδότηση παρέχεται μέσω της TBI Bank - Branch Greece, επιστρέφεται το κόστος υπηρεσίας της πρώτης δόσης υπό την προϋπόθεση ότι η επιστροφή του Προϊόντος έχει πραγματοποιηθεί εντός 30 ημερών από την πραγματοποίηση της παραγγελίας, ενώ αν η επιστροφή ολοκληρωθεί μετά την παρέλευση των 30 ημερών από την πραγματοποίηση της παραγγελίας το κόστος υπηρεσίας που έχει καταβληθεί δεν επιστρέφεται. Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων για παραγγελίες για τις οποίες είχε επιλεγεί ως τρόπος πληρωμής το Πρόγραμμα "Δόσεις για όλους" και η χρηματοδότηση παρέχεται μέσω της Alpha Bank τα έξοδα αίτησης δανείου που έχουν πληρωθεί θα επιστρέφονται στον Χρήστη από την Alpha Bank, ακόμα και μετά την παρέλευση των 30 ημερών από την πληρωμή της πρώτης δόσης. Σε περίπτωση που η Εταιρεία κρίνει, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της, ότι Χρήστης ασκεί το δικαίωμα ακύρωσης καταχρηστικά ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο παρόν άρθρο, δικαιούται να επιβαρύνει τον Χρήστη με τα μεταφορικά έξοδα για κάθε συναλλαγή του, αφού προηγουμένως ενημερώσει τον Χρήστη για την επιβάρυνση αυτή ή να αποκλείσει την πρόσβαση του Χρήστη από τις υπηρεσίες της.
 10. Περιορισμός Ευθυνών

  1. Η Εταιρεία δεν ασκεί έλεγχο και δεν εγγυάται για τα χαρακτηριστικά, την ποιότητα, ασφάλεια και νομιμότητα των Προϊόντων που προβάλλονται και διατίθενται προς πώληση μέσω της Ιστοσελίδας, ούτε επίσης για τον προορισμό της χρήσης τους ή τυχόν πραγματικά ή και νομικά ελαττώματά τους, ούτε την δικαιοπρακτική ικανότητα ή και νομιμοποίηση των Χρηστών για αγορά.
  2. Σε περίπτωση οιασδήποτε διαφοράς προκύψει, οι Χρήστες καθιστούν αζήμια και απαλλάσσουν την Εταιρεία από κάθε και οιασδήποτε φύσεως ευθύνη, βάρος, ζημία, αξίωση, δαπάνη, έξοδα, συμπεριλαμβανομένων δικαστικών ή/και κόστος που προκύπτει ή/και συνδέεται ή/και σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τα Προϊόντα, αναγνωρίζοντας ότι η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος στην εξ αποστάσεως καταρτισθείσα σύμβαση πώλησης.
  3. Επιπρόσθετα, κάθε Χρήστης εξαιρεί, καθιστά αζήμια και απαλλάσσει την Εταιρεία από κάθε απαίτηση ή/και αξίωση αποζημίωσης για ζημία, η οποία ενδεχομένως προβάλλεται, για οποιονδήποτε λόγο, από τρίτους και η οποία μπορεί να προκύπτει από παραβίαση έστω και ενός από τους όρους ή/και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν, των επιβαλλόμενων εκ του Νόμου υποχρεώσεων ή των δικαιωμάτων τους, καθώς και από κάθε απαίτηση ή και αξίωση που απορρέει από τη χρήση των Προϊόντων.
 11. Τελικές Διατάξεις

  1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους χρήσης δίχως προειδοποίηση, οι οποίοι θα έχουν ισχύ από την ημερομηνία αναρτήσεώς τους στην Ιστοσελίδα. Οι Χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες τροποποιήσεις των όρων χρήσης και εφόσον εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τις παροχές ή Υπηρεσίες που διατίθενται, τεκμαίρεται αμαχήτως ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και παραχωρούν τη συναίνεση, συγκατάθεση, συμφωνία και έγκρισή τους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από την χρήση των Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.
  2. Εκτός των Προϊόντων και Υπηρεσιών που αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία τρίτων και ως εκ τούτου φέρουν και τη σχετική ευθύνη, το υπόλοιπο Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας είναι πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας.
  3. Παράλειψη ασκήσεως οποιουδήποτε δικαιώματος της Εταιρείας ή εν μέρει άσκηση ενός δικαιώματος δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραίτηση από αυτό.
  4. Η πλοήγηση, χρήση και συναλλαγή στην Ιστοσελίδα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει κατά την πλοήγηση, χρήση και συναλλαγή με την Εταιρεία εισάγεται προς εκδίκαση στα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας.
  5. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο ή ακυρωθεί, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

1 ή/και οι διαδικτυακές διευθύνσεις υπό στοιχεία «www.skroutz.cy», «www.skroutz.eu», «www.scrooge.eu», «www.skroutz.mt», «www.skroutz.de», «www.skroutz.ro»

Επιστροφή στο Skroutz