Επιστημονικά Βιβλία

485 προϊόντα
Ερωτήσεις χρηστών (3)
 1. Το Σύνταγμα της Ελλάδος
 2. Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων (Ν. 4798/2021)
 3. Πολυκώδικας – 40 Νομοθετήματα (Μάρτιος 2024 - 16η Έκδοση)
 4. Οι Υποχρεώσεις Επιμέλειας στο Σύστημα της Αδικοπρακτικής Ευθύνης
 5. Υπαλληλικός Κώδικας Σεπτέμβριος 2023
 6. Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου
 7. Εργατική Νομοθεσία 4η Έκδοση
 8. Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου
 9. Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Γ' Έκδοση
 10. Το Π.Δ. 18/1989, «Κωδικοποίηση Διατάξεων Νόμων για το Συμβούλιο της Επικρα­τείας»
 11. Πρακτικά Θέματα Συνταγματικού Δικαίου, Χαρτόδετο
 12. Ασφαλιστικό Δίκαιο
 13. Εμπορική Νομοθεσία (γενικό Μέρος) - Βιομηχανική Ιδιοκτησία - Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 14. Ο Νεοφεουδαρχικός Συνταγματισμός
 15. Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου
 16. Εγκληματολογία και Τοξικολογία
 17. Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων
 18. Οι Χρήσεις Γης

  Οι Χρήσεις Γης

  από28,80 € σε 4 καταστήματα
 19. Συνταγματικό Δίκαιο
 20. Δίκαιο Ανταγωνισμού (Αθέμιτου & Ελεύθερου) Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή
 21. Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999)
 22. Σωφρονιστικός Κώδικας και Συναφή Νομοθετήματα
 23. Πνευματική ιδιοκτησία Βασική Εμπορική Νομοθεσία IV
 24. Εγχειρίδιο Δικαίου Περιβάλλοντος
 25. Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων Και Ερμηνεία του Συντάγματος
 26. Λοατκι+ Δικαιώματα & Ελευθερίες
 27. Κώδικας Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) και Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγόρων
 28. Αστικές και Νέες Εμπορικές Μισθώσεις, 4η Έκδοση
 29. Ασκήσεις Γενικού Ενοχικού Δικαίου
 30. Δίκαιο Πληροφορικής & Διαδικτύου, Ιανουάριος 2023
 31. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Νοέμβριος 2022
 32. Η Κληρονομική Διαδοχή Στο Κτηματολογικό Δίκαιο
 33. Δίκαιο Ανταγωνισμού (Αθέμιτου και Ελεύθερου), Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή
 34. Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας
 35. Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση
 36. Εγχειρίδιο Δικαίου Περιβάλλοντος, Γ' Έκδοση
 37. Airbnb, Η Πολεοδομική Αντιμετώπιση, 2022
 38. Μελέτες Κοινοβουλευτικού Δικαίου, Τόμος 1
 39. Ο Τόμος του 1850 και η Φαλκίδευσή του με τους Νόμους Σ' και ΣΑ΄/1852
 40. Εισαγωγή στο εργατικό δίκαιο
 41. Ποινικός Κώδικας (ν.
 42. Το Νομικό Καθεστώς Μονών και Hσυχαστηρίων στην Ελληνική Επικράτεια
 43. Κωδικας Ποινικης Δικονομιας Ν
 44. Η Καταχρηστική Άσκηση Εμπράγματου Δικαιώματος Υπό Το Πρίσμα Της Αντιφατικής Συμπεριφοράς Εκ Μέρους Του Ελληνικού Δημοσίου
 45. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
 46. Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019) Και Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019)
 47. Κώδικας Ποινικής Δικονομίας 4 (Ν. 4620/2019) - Νοέμβριος 2021, 11η Έκδοση
 48. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
 49. Κτηματολογικές Εγγραφές, Ε' Έκδοση: Ενημερωμένη μέχρι και το Ν. 4821/2021
 50. Πτωχευτικός Κώδικας, Ιάνουαριος 2022
 51. 130 Ασκήσεις Ειδικού Ενοχικού Δικαίου (5η Έκδοση)
 52. Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών Και Λοιπές Διατάξεις (ν.
 1. 1
 2. 2
 3. ...
 4. 11